نمونه ای از فلز

فلز یا فلزات در تعریف مدرن عبارت است از موجودیتی که رسانش بیش از حد و ظرفیت بالا در ساختار لکترونیکی خود دارد فردی جدا از جامعه

دسته بندی فلز ها

 • رنگی مثل مس
 • مات مثل قلع
 • براق مثل طلا

انواع فلزات

اشکال فلز

 • ورق
 • شینه (باسبار)
 • شمش
 • لوله
 • گرده (میل گرد)


دسته بندی اندازه استاندارد ورق فلزی

 • ورق فلزی کوچک به ورقی گفته می شود که عرض آن 1000 میلیمتر و طوب آن 2000 میلیمتر باشد.

 • ورق فلزی متوسط در واقع ورق هایی هستند که طول آن 2 و نیم متر و عرض آن 1 متر و 25 سانتی متر باشد

 • ورق فلزی بزرگ ابعاد این ورق در عرض برابر است با 1500 میلیمتر و در طول برابر است با 3000 میلیمتر

 • ورق فلزی بیش از حد بزرگ هر ورقی که از جنس فلز باشد و بزرگتر از ابعاد فوق باشد

اهمیت اندازه استاندارد ورق فلز

 • ورق هایی که اندازه استاندارد دارند در بازار موجود هستند.

 • ورق فلزی با اندازه غیر استاندارد زمان بیشتری برای ساخت لازم دارد

 • ورق فلزی خارج از اندازه استاندارد گران تر هستند

انواع ورق فلز از نظر جنس

 • آلومینیوم

 • برنج

 • ورق مس

 • استیل

 • استنلس استیل

 • گالوانیزه

 • قلع

 • نیکل

 • تیتانیوم

 • نقره

 • طلا

 • پلاتینیوم

اندازه استاندارد ورق های فلزی

نام لاتین

ابعاد به میلیمتر

small

2000*1000

medium

2500*1250

large

3000*1500

oversized

4000*2000 -> 12000*2000

oversized

6000*2500 -> 12000*2500

oversized

6000*3000 -> 12000*3000

ضخامت استاندارد ورق فلز در فلزات متفاوت

 • ورق استیل نورد سرد که با نام DC01 شناخته می شود ضخامتی بین نیم تا 3 میلیمتر دارد

 • ورق استیل نورد گرم که با کد های تجاری S235 - S355 - S420 در بازار موجود است ضخامتی فی ما بین 3 تا 50 میلیمتر دارد.

 • ورق استیل روکش دار با ضخامتی بین 0.5 تا 3 میلیمتر دارد که با کد های DC01+ZE50 - DX51D+AZ180 - DX51D+Z275MAC شناخته می شود.

 • ورق استنلس استیل نورد سرد از ضخامت 0.5 میلیمتر شروع می شود تا ضخامت 6 میلیمتر به پایان می رسد

 • ورق استنلس استیل نورد گرم بین 3 تا 50 میلیمتر می باشد.

 • ورق آلمینیوم تنها فلزی است که در بازه نیم تا 50 میلیمتر ضخامت موجود است.

 • ورق مس ضخامت این نوع ورق به علت کاربرد کمتر آن فقط بین 1 تا 5 میلیمتر است.

اندازه استاندارد ورق های فلزی

ورق فلزی که نورد سرد شده

ورق فلزی که نورد گرم شده

از نیم میلیمتر به بالا

از 3 میلیمتر به بالا

حالت نهایی ثابت

حالت نهایی غیر ثابت

انواع فرایند مورد استفاده در ساخت ورق فلز

 • خم کاری

 • مجعد سازی

 • تاب گیری

 • کشش در طول و عرض

 • کشش در عمق

 • درز بندی

 • اتو کشی

 • نورد

 • سنبه زنی

 • زبانه زنی

 • قیچی کاری

 • تجزیه

 • لایه برداری

 • تراکم لایه

 • آب بندی

 • برش کاری لیزری

 • فوتو شیمیایی

 • مقاوم سازی آهنی

 • حفره سازی

 • حلقه سازی

 • حکاکی

 • برش کاری آبی

 • چرخ کردن

نخستین کاربرد لغت ورق فلزی

 • مطابق با واژه نامه مریم وبستر به سال 1852 بر می گردد