PAQI
multitasking

به انجام چند عمل بصورت همزمان مالتی تسکینگ و یا عملکرد چند تکلیفی می گویند

امروزه با توجه به مشکلات پیش آمده در سراسر جهان ما نیازمند این هستیم که چندین کار را همزمان انجام دهیم

این امر با توجه به محدودیت های انسانی غیر ممکن است، و به همین علت است که ما انسان ها برای انجام امور نیرو استخدام می کنیم

اما بزرگترین مشکل در سال های اخیر این موضوع بوده است که پیدا کردن نیروی مطمین و کار آمد همیشه دشوار بوده است

همچنین مشکل بعدی این بوده است که حتی اگر فرد مورد نظرتان را پیدا کنید و کار هایتان را به دوش او واگذار نمایید باید برای روز های تعطیل و غیر کاری نیز به او هزینه پرداخت نمایید

لذا بدین ترتیب افراد و شرکت ها کار هایشان را به عهده افراد پیمانی و یا شرکت های پیمانی می سپارند که آنها نیز با توجه به فرصت پیش آمده و عدم توانایی و شناخت فرد کافرما از این امر نهایت استفاده را می برند

به همین علت مجموعه پاکی، مجموعه ای از افراد را در اختیار شما قرار می دهد تا صفر تا صد کار های شما را بصورت همزمان به عهده بگیرد